De Belgische logistieke divisie van 200 à 300 medewerkers van een globale organisatie groeide vanuit verschillende magazijnen naar een distributiecentra en vervolgens naar een ultra modern e-commerce centra. De cultuur evolueerde van hiërarchisch naar meer zelfsturing en de rollen evolueerden van uitvoeren naar leiden, structuur brengen en beslissingen nemen.

Dit bracht een reorganisatie te weeg waarbij er veel onzekerheid aanwezig was. Sommige managers hadden het moeilijk met verandering: afscheid nemen van het oude, wennen aan de nieuwe leiderschapsstijl en zich aanpassen aan de nieuwe rollen. De ambitie van de organisatie is om een autonome, empowered en dynamische organisatie te zijn waarbij de ‘wij’ gedachte primeert.

Het project startte met een grondige competentie analyse, nieuwe functiebeschrijvingen en een fit-gap analyse. Een dertigtal medewerkers doorliepen een assessment en ontvingen een 360° Feedback rapport en een Individueel ontwikkelingsrapport van Hudson.

De specifieke ontwikkelingsvragen die me werden gesteld:

  • Individuele ontwikkeling stimuleren bij de managers en meer rendement halen uit de assessment rapporten.
  • Onderbouwd advies en ondersteuning krijgen betreffende de groeimogelijkheden van het eerstelijns management (7 leads en 4 teamleaders) en de ontwikkeling van de divisie.
  • Een basis leggen voor de ontwikkeling naar zelfsturende teams.

De logistieke divisie bestond uit 5 niveaus zijnde executive management, sr management, leads, teamleaders en operators. Alle niveaus werden begeleid behalve de operators in het magazijn. Op een tijdsspanne van 9 maanden (juni tot februari) werd de hele divisie naar een hoger niveau getild.

Lees meer over de aanpak en de resultaten