Breakthrough Transformatie
Procesbegeleiding bij verandering

Jouw vragen?
 • Iedereen heeft een andere mening over de verandering. De verschillende afdelingen komen niet tot een consensus.
 • We hebben zeer verschillende belangengroepen. Het gaat heel lang duren om iedereen op één lijn te krijgen. Hoe kunnen we dit proces verkorten?
 • Bepaalde belanghebbenden willen niet meewerken. We kunnen echter niet verder zonder hen.

Wat is een Breakthrough?

 • Een Breakthrough is gebaseerd op co-creatie. Het is een efficiënte techniek om op snelle manier verandering in jouw organisatie te brengen.
 • Op een gestructureerde manier brengen we alle kennis uit de organisatie samen en verdiepen we ideeën en oplossingen om tot een consensus te komen.
 • Met alle stakeholders gaan we samen door dit proces (in plaats van groep per groep te bevragen). De verschillende perspectieven en mogelijke obstakels komen naar de oppervlakte en we zoeken met alle betrokkenen naar oplossingen die voor iedereen werken.
 • Er komt meer actieve betrokkenheid, begrip en acceptatie. Bovendien is het eenvoudiger om tot consensus te komen wanneer alle partijen aanwezig zijn.
 • Tot slot, komen we tot een concreet en gedragen actieplan!

Wat levert een Breakthrough op?

 • Een enorme tijdswinst: In de klassieke methode zou het maanden duren om alle gegevens, ideeën en oplossingen te verzamelen én om met iedereen tot consensus te komen. Op 2 dagen creëer je buy-in, los je zaken op en ligt er een gedragen actieplan op tafel.
 • Sterker draagvlak: Door een gezamenlijk proces met alle belanghebbenden doorheen de organisatie ontstaat er een groter commitment, meer inspiratie en een betere onderlinge samenwerking.
 • Snellere change: Alle stakeholders zijn van bij de start betrokken. Acceptatie, herkenning en begrip zijn versnellers in change.
 • Minder weerstand: Opgedrongen change processen veroorzaken vaak weerstand. Door rekening te houden met de menselijke factoren, verhoogt de slaagkans van jouw change project.

Steeds op maat van jouw verhaal en doelstelling. 

Vraag je gesprek aan
faciliteren

Tijdens de Breakthrough zag ik weerstand ombuigen naar samenwerking, bezorgdheid naar drive, afstandelijkheid naar betrokkenheid. “

Sven, projectleider


Bel 0486 688 211
Mail mij
Karin Sannen