Development Assessment bij aanwerving manager (Corporate)

PROBLEEMSTELLING

Het leiderschapsteam en de HR Business Partner van een grote logistieke speler zoeken een Manager voor het leiden van een grote afdeling. Gezien de schaarste op de markt beseft de organisatie dat de zoektocht naar het juiste profiel niet evident zal zijn. “Bovendien is people management cruciaal in een management positie bij onze organisatie”, vertelt Katrien, HR Business Partner. Wij hebben er dan ook voor gekozen om te werken met een development assessment. Een assessment, met de op maat gekozen testbatterij gevolgd door een diepte interview. Zo hebben we een duidelijk beeld dat de kandidaat voldoet aan de specifieke vereisten voor de functie. Bovendien hebben we een overzicht van de groeipunten van de kandidaat samen met de haalbaarheid tot een succesvolle invulling en een uitgestippeld groeitraject.

RESULTAAT

 • Het leiderschapsteam en de HR Business Partner besluiten om de kandidaat aan te werven en hem een kans te geven.
 • Het development assessment dat tot in de puntjes was gecheckt, uitgewerkt en beschreven had de HR Business Partner een stevige basis gegeven voor haar besluitvoering met de directie.
 • Door een ruimere blik en meerdere invalshoeken te bekijken, nam de organisatie een berekend risico bij aanwerving van de kandidaat. Bovendien biedt de organisatie een duurzame samenwerking met de kandidaat en is er een groeitraject op maat voor hem.
 • Ook wanneer de kandidaat in dienst was, kon de HR Business Partner geregeld teruggrijpen naar het development assessment om de nieuwe Manager beter te begrijpen en te begeleiden. Na enkele maanden werd dankzij de performance coaching de Manager verder begeleidt in zijn groei als manager en persoon.

 

AANPAK

Stap 1: Briefing

 • Het in kaart brengen van: de vereisten voor de openstaande vacature, organisatiecultuur, waarden en leiderschapsstijl van de organisatie.
 • Bepalen van de testbatterij.

Stap 2: Afnemen van het assessment

 • Het Assessment center werd aangeboden aan de betrokken kandidaat.
 • Als de testbatterij is doorlopen, werden in een interview de resultaten doornomen en werd bovendien de fit met de organisatie grondig gecheckt.

Stap 3: Development assessment

 • Naast de skills en competenties, bracht het development assessment het potentieel en de groeipunten van de kandidaat samen met de haalbaarheid tot succesvolle invulling in kaart.
 • Bij de kandidaat in kwestie was er een match met de organisatie, de leidinggevende en de collega’s. De selectie bleek de juiste richting uit te gaan.
 • Uit het development assessment bleek echter dat de resultaten van de planningstest aan de lage kant waren en dat bij de kandidaat er een blokkade bleek op te zitten. Uit het diepte interview werd de haalbaarheid en groei duidelijk zodat het duidelijk was dat kandidaat via Performance coaching  dit euvel kon overwinnen.

Stap 4: Rapport en advies

 • In het development assessment rapport gaven we een weerslag van het assessment en interview. Tot in detail schreven we uit op welke vlakken de kandidaat voldoet en minder voldoet aan de vereisten van de vacature en de organisatie. Gevolgd door een beschrijving van de aandachts- en groeipunten. Zo was het groeitraject meteen ook in kaart gebracht.
 • Tot slot adviseerden we de HR Business Partner over onze bevindingen, lichten we de aandachtspunten, haalbaarheid en het groeitraject toe.