‘Ga voor je DNA’ coaching traject voor een bedrijf in recyclage

PROBLEEMSTELLING

Een bedrijf in recyclage bezit enorm veel technische kennis en een waardevol netwerk in de sector. Het bedrijf is in staat om bijzondere verbanden te leggen zodat grote industriële bedrijven enorme besparingen kunnen doorvoeren. De doorgedreven vakkennis en gespecialiseerde expertise is goud waard. De bedrijfsleider staat voor de keuze om enorm te groeien of zich te positioneren als expert/raadgever en klein blijven. Voor de bedrijfsleider is het een moeilijke keuze en hij verliest focus op de toekomst. Het bedrijf contacteert me om te helpen definiëren wat doorslaggevend is in de keuze (persoonlijk en bedrijfsmatig), de gekozen optie strategisch verder uit te werken en door te voeren.

AANPAK

1. Opstart van het ‘Ga voor je DNA’ traject

In dit traject staat de leidinggevende centraal. Als de leidinggevende groeit, groeit het bedrijf ook.  We gaan op zoek naar jouw wezenlijke essentie. We bouwen de fundamenten en versterken jouw persoonlijke kracht. De benadering is zowel zakelijk als persoonlijk: het DNA van jouw bedrijf én jouw persoonlijk DNA.

2. Bepaling van de essentie van de bedrijfsleider

Wat zijn de ambities, (innerlijke) drijfveren en persoonlijke aspiraties van de bedrijfsleider. Wat past wel en niet bij zijn persoonlijkheid? Wat beoogt de bedrijfsleider op lange termijn?

3. Onderzoeken van de mogelijke richtingen van het bedrijf

Bepaling van de bedrijfsdoelstellingen, strategie en positionering die past bij de essentie van de bedrijfsleider.

4. Uitwerking van de strategie, de positionering plan van aanpak.


RESULTAAT

  • De bedrijfsleider ervaart zeer veel positiviteit bij het neerzetten van zijn bedrijf dat 100 % bij zijn persoonlijkheid past. Het geeft hem veel rust, voldoening en een sterke focus.

  • De glasheldere toekomst, visie en focus geeft bovendien een houvast en een duidelijke koers. Als het doel vastligt, is het pad om te bewandelen veel duidelijker, kon de bedrijfsleider veel krachtiger beslissingen nemen en grote sprongen maken met zijn bedrijf.

  • Het gekozen concept slaat erg aan en het bedrijf haalt zeer makkelijk nieuwe klanten binnen. Niet alleen door het sterke concept maar ook omdat het bedrijf volledig wordt geleid vanuit passie, essentie en intrinsieke motivatie.