Leadership Coaching Innovation Manager (Freelancer – KMO)

PROBLEEMSTELLING

Een zeer enthousiaste en gebeten Innovatie Manager actief in een grote KMO lanceert veel veranderingen in het bedrijf. Daarnaast voert de organisatie een verschuiving van pure direct sales naar meer value driven sales door. Deze transformatie alsook de veranderingen die de Innovatie Manager invoert lokken veel weerstand, kwaadheid en frustratie uit. Ik word gevraagd hem te ondersteunen in dit proces.

AANPAK

1. Herstel van de persoonlijk situatie van de Innovation Manager op 3 niveaus:

  • in zijn huidige manier van werken
  • naar zijn medewerkers toe
  • voor zichzelf.

2. Workshop ‘Effectief veranderen van gedrag van individuen en teams’

In deze workshop leerde de Innovation Manager om te detecteren in welke fase van de verandering hij zelf en zijn collega’s zich bevinden. In concrete oefeningen trainde hij hoe er concreet mee om te gaan, welke acties te ondernemen om weerstanden om te buigen en voortgang te boeken in de veranderingstrajecten.

3. Begeleiding en coaching bij de transformatie van zijn organisatie.


RESULTAAT

  • De Innovation Manager ontwikkelde veel veerkracht. Daardoor kon hij in moeilijke omstandigheden beter stand houden en de kracht vinden om de lanceringen verder door te voeren. Zo werden de uitdagende omstandigheden juist de triggers om een ander perspectief op problemen te bekomen, verder te groeien en creatief te blijven.

  • Hijzelf en zijn organisatie kwamen tot het inzicht dat de taak van Innovation Manager en Change Manager moeilijk te combineren zijn.

  • Een afgelijnde taakomschrijving bracht meer duidelijkheid en een sterkere samenwerking met de collega’s.

  • Hij heeft concrete tools in handen om weerstand vroegtijdig te detecteren en meteen de juiste acties in te zetten om deze snel en effectief op te lossen.